Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Merkezi Faaliyetleri

Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Merkezi Faaliyetlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bünyesinde Devam Ediyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanlığı in-vivo (deney hayvanları) ve in-vitro (hücre ve doku kültürü) ortamlarda çalışmalar yapılabildiği; altyapısı ve tecrübeli personeli ile cerrahi çalışmalardan moleküler çalışmalara kadar araştırma projelerinin bir bütün olarak gerçekleştirilebildiği merkezlerdendir.

Merkez; araştırma kabiliyetleri ve bilgi birikimi bakımından başta Eğitim ve Araştırma Hastanelerimiz olmak üzere bütün sağlık tesislerimiz için hayati bir kaynak olup, yaygın olarak kullanılması Kurumumuzca önemlidir.

Faaliyet alanları ekteki tabloda yer almaktadır;

  1. İlgili Dosyalar