silinecek Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürleri ile İdari Mali İşler Müdürleri Toplantısı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı, İletişim Daire Başkanlığı tarafından Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürleri ile İdari Mali İşler Müdürlerinin katılımıyla 23-24-25 Şubat 2016 tarihlerinde Kurum Başkan Yardımcımız Dr. Turhan SULHAN’ın Başkanlığında çalışma toplantısının ilk adımı niteliği taşıyan istişare toplantısı Ankara’da düzenlendi.

Ankara Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği bünyesinde hizmet vermekte olan sağlık tesislerinde medya ve iletişim faaliyetlerini desteklemek, kurumumuz faaliyetleri hakkında farkındalık düzeyini arttırmak, kurumsal kimlik ve aidiyet duygusunun içselleştirilmesi, yapılması gereken yenilikler ve eksikliklerin çözümü noktasında istişare edildi.

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Turhan SULHAN, ”Basında sağlığa baktığımızda her zaman flaş haberler çıkmaktadır. Medyada olumsuz birçok habere yer verilmekte ve bu olumsuz haberlerden etkilenen hastalar sağlık tesislerimize kaygıyla gitmektedir “dedi. Sn. SULHAN, yapılan yenilikleri, kaliteli hizmetin verildiğini, sağlık personellerinin halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için gayret gösterdiklerini kitle iletişim araçları aracılığıyla olumlu bir çabanın olduğunu göstermek gerekiyor şeklinde konuştu.