2017 Yılı Emeklilik, Sicil ve Terfi İşlemleri Eğitimi Antalya İlinde Gerçekleştirilmiştir.

         Kamu Hastaneleri Birliklerindeki insan kaynaklarına yönelik iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Genel Sekreterliklerin İdari Hizmetler Başkanlıklarının emeklilik, sicil ve terfi işlemleri ile ilgili birimlerinde görev yapan personele Kurumumuz İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı ile Kurum Yönetim Hizmetleri ve Özlük İşlemleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda Antalya İlinde 26 Mart – 7 Nisan 2017 tarihleri arasında “Emeklilik, Sicil ve Terfi İşlemleri” konulu eğitim verilmiştir. Ayrıca Katılımcılara Disiplin işlemleri, Sözleşmeli personel iş ve işlemleri ile atama iş ve işlemleri hakkında da eğitim verilmiştir.

        Söz konusu eğitime Genel Sekreterliklerden 256 personel katılmış olup, eğitim 2 grup halinde yapılmıştır. 1. Grup eğitim 26 Mart – 1 Nisan tarihlerinde, 2. Grup eğitim ise 2 – 7 Nisan 2017  tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

          Söz konusu eğitime ilişkin fotoğraflar aşağıda yer almakta olup, eğitimimize iştirak eden bütün katılımcılara teşekkür ederiz.