2017 yılı Merkezi Alım Tıbbi Cihaz Talep Sistemi

ÇOK ÖNEMLİ

  

Kurumumuzca, 2017 yılı merkezi alım kapsamında yapılacak çalışmalarda, kaynakların verimli kullanılarak sağlık hizmetlerinin etkin, kaliteli, erişilebilir ve hakkaniyetli sunumu için; Kurumumuza bağlı tüm sağlık tesislerinin merkezi izne tabi tutulan 32 (otuz iki)  kalem 47 (kırk yedi) tip tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş listesinde yer alan ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi amacıyla 21.11.2016 tarih ile 30.11.2016 tarihleri arasında Tıbbi Cihaz Talep Sistemi veri girişlerine açılacak olup, birlik bünyesinde oluşturulan ihtiyaç tespit komisyonu marifetiyle ihtiyaçların belirlenerek sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Talep ekranına giriş yapılırken, 16.11.2016 tarih ve 2591 sayılı yazımız ile tarafınıza iletilen ve aşağıda yer alan üst yazıdaki hususlara dikkat edilmesi, süreç ile ilgili bilgi edinilmek istenmesi durumunda ise Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Daire Başkanlığı, Merkezi Alım Planlama Birimi ile irtibata geçilmesi hususunda;

2017 Tıbbi Cihaz Talep Sistemi ekranına gitmek için tıklayınız...

  1. 2017 Yılı Merkezi Alım Planlama İndir