Kurumumuz Turkuaz Toplantı Salonunda 12 Mayıs 2016 tarihinde “Baş - Boyun Hastalıkları” Arama Konferansı yapılmıştır.

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde Baş-Boyun Hastalıkları konusunda yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğu, bu hizmetin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve nitelikli hale getirilmesi, sorunları ve çözüm önerilerinin belirlenmesi, sağlık turizmi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Baş-Boyun Hastalıkları hizmetinin bir komisyon marifetiyle belirli bir program dahilinde değerlendirmeye tabi tutulması amacıyla “Baş - Boyun Hastalıkları”  Arama Konferansı 12 Mayıs 2016 tarihinde Kurumumuz Turkuaz Salonunda yapılmıştır.

Toplantıya; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ufuk Emekli,  Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Güleser Saylam, Hacettepe Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Emin Mavili ve Prof. Dr. İbrahim Vargel, Hacettepe Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Yiğit Saysel,  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Erkan Erkmen, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ayça Arman Özçırpıcı, Ankara 75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nden Uzm. Dr. Orhan Gülen ve Uzm. Dr. Zeynep Candan Ökten, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Metin Yılmaz iştirak etmişlerdir.