Yoğun Bakım Hizmetlerini Değerlendirme Toplantısı

Yoğun Bakım Hizmetlerini Değerlendirme Toplantısı

       Özellikli Sağlık Hizmetleri ve Proje Daire Başkanlığı koordinasyonu ile 13 Nisan 2016’da Turkuaz Toplantı Salonu’nda Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri bünyesinde l., ll. ve lll. Basamak Erişkin, Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde yoğun bakım hasta yatışlarının endikasyona uygunluğunu değerlendirmek, hastanın durumuna uygun yoğun bakım seviyesinde yatması için gerekli tedbirleri almak ve yoğun bakım hizmet standartlarını değerlendirmek amacıyla Yoğun Bakım Hizmetlerini Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ü. Murat PARPUCU, Özellikli Sağlık Hizmetleri ve Proje Daire Başkanı Uzm. Dr. Pınar KOÇATAKAN ve Doç. Dr. Fatma ULUS, Doç. Dr. Seval İZDEŞ, Doç. Dr. Süheyla ÜNVER, Doç. Dr. Ahmet YAĞMURBAŞ, Doç. Dr. Nihal DEMİREL, Doç. Dr. Nurdan URAS, Uzm. Dr. E. Meltem ŞİMŞEK, Uzm. Dr. Selman KESİCİ, Uzman Bilgen BAĞCI AYDIN, Hemşire Fadime ŞAHİN, Hemşire Figen AKOĞLAN, Hemşire Gülnur ÇOBAN, Hemşire Rukiye SARIKAYA ve Ebe Serpil ÇORUK katılım sağlamışlardır.