21/24 Mart 2016 Tıbbi KBRN Farkındalık Eğitimi

Kurumumuz ile Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde 21-24 Mart 2016 tarihleri arasında Antalya ilinde Kamu Hastaneleri Birliklerinde KBRN iş ve işlemlerinden sorumlu uzman ile sağlık tesislerinin başhekim/acil servisten sorumlu başhekim yardımcısı, 112 İl Ambulans Servisi Başhekim/Başhekim Yardımcısı ve 112/UMKE eğitmenlerinden oluşan 450 katılımcı ile "Tıbbi KBRN Farkındalık Eğitimi" yapılmıştır. Eğitim Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Sayın Uzm. Dr. Gülşah YAVUZ, Kurumumuz Uluslararası İlişkiler ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Dr. Muhammed BAYRAM ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi KBRN Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Levent KENAR beyin açılış konuşmaları ile başlamıştır. Eğitim Kurumumuz, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi KBRN Bilim Dalı Başkanlığı eğitmenlerinin teorik derslerinin yanı sıra uygulama, masa başı tatbikat ve senaryo çalışmaları ile tamamlanmıştır. Eğitimde başta Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi KBRN Bilim Dalı Başkanlığı' na olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz.