Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere Hizmet Sunan Sağlık Personeline Eğitim

Türkiye’de Kampların Dışında Bulunan Suriyeliler İçin Koruma ve Temel İhtiyaçların Sağlanması” IPA Projesi kapsamında 18-21 Ocak 2016 ve 15-18 Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul ve Antalya illerimizde, “Uluslararası Koruma ve Acil Durumlarda Sağlık Müdahaleleri Çalıştayı” Kurumumuza bağlı Genel Sekreterliklerde uzman ve sağlık tesislerinde Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere yönelik hizmet veren hekim, sağlık memuru, hemşire ve diğer sağlık gruplarına yönelik; hizmet kalitesinin artırılması, gerekli motivasyonun sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 140 kişi katılımlı 2 ayrıeğitim düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitim; (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (TKHK) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, (ASHGM) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve (THSK) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun ortak çalışmasıyla düzenlenmiş olup öfke kontrolü, stres yönetimi, kültürlerarası iletişim, tıbbi hizmet süreçleri gibi konu başlıklarını içermektedir.Söz konusu tüm eğitim giderleri yol ve harcırahlar dâhil proje bütçesinden karşılanmıştır.