SURİYELİ HASTALARA HİZMET SUNAN PERSONELE EĞİTİM

 

“Türkiye’de Kampların Dışında Bulunan Suriyeliler İçin Koruma ve Temel İhtiyaçların Sağlanması” IPA Projesi kapsamında; ilk eğitim 24-25 Kasım 2015 ve İkinci Eğitim 22-23 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Uluslararası Koruma ve Acil Durumlarda Sağlık Müdahaleleri Çalıştayı” Kurumumuza bağlı Genel Sekreterliklerde uzman ve sağlık tesislerinde Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere yönelik hizmet veren hekim, sağlık memuru, hemşire ve diğer sağlık gruplarına yönelik hizmet kalitesinin artırılması, gerekli motivasyonun sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla 120 kişinin katılımıyla düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitim; (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (TKHK) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, (ASHGM) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve (THSK) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun ortak çalışmasıyla düzenlenmiş olup öfke kontrolü, stres yönetimi, kültürlerarası iletişim, tıbbi hizmet süreçleri vb. konularını içermektedir.

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                        TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

     TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

SAĞLIK TURİZMİ KOORDİNASYON BİRİMİ