” Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimi” Projesi

"Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimi" Projesi

         Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2015 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kurumumuz Özellikli Sağlık Hizmetleri ve Proje Daire Başkanlığınca başvurmuş olduğumuz ”Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimi” başlıklı projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

       Proje kapsamında, 04-08 Ocak 2016 tarihleri arasında Kurumumuz Merkez teşkilatta oluşturulan proje ekibinden 12 kişi ve Kurumumuza bağlı Ankara İli 1. 2. ve 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinde proje sorumlusu olarak görev yapan 3 kişi olmak üzere toplam 15 personele 5 günlük “Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimi” verilmiştir. 

        Küçük bir grupla interaktif bir yapı içerisinde gerçekleştirilen eğitim ile katılımcıların proje fikirlerini, belirlenen sistematik ve metodolojilere uygun bir şekilde hazırlayabilmeleri ve  proje teklifi olarak sunabilmeleri hedeflenmiştir.