İstanbul İli Sağlık Turizmi Çalıştayı

 

Uygulamada birliğin sağlanması, süreçlere ilişkin bilgilerin aktarımı, koordineli çalışma sürecinin oluşturulması ve personelin bilgilendirilmesi amacıyla 20 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’ndaİstanbul ili özelinde ilgili birimlerde görev alan 100 kişinin katılımı ile  “Sağlık Turizmi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında gelen hastalar, ülkemizde geçici koruma altına alınan Suriyeli misafirler ve Irak uyruklu yabancıların kayıt, fiyatlandırma, muhasebeleştirme (Tek Düzen Muhasebe Sistemi), tedavi süreçleri ve tanıtım gibikonular ele alınarak değerlendirilmelerde bulunulmuştur.