Atık Mevzuatları


 

MEVZUAT ADI

YAYIN TARİHİ-SAYISI

2872 Sayılı Çevre Kanunu

RG: 11.08.1983 -18132

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

RG: 24.08.2011 - 28035

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

RG: 22.05.2012 - 28300

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

RG: 31.08.2004 - 25569

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

RG: 30.07.2008 - 26952

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

RG: 26.03.2010 - 27533

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

RG: 06.10.2010 - 27721

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

RG: 19.04.2005 - 25791

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

RG: 14.03.2005 - 25755

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

RG: 22.07.2005 - 25883

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

RG: 26.12.2008 – 27092

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

RG: 26.12.2008 – 27092

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

RG: 31.12.2004 - 25687

Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

RG: 03.08.2013 – 28727

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

RG: 18.01.2013 - 28532

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

RG: 17.06.2011 – 27967

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

RG: 10.09.2014 - 29915

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

RG:06.05.2014 - 28992

ÇED Yönetmeliği

RG:27.02.2014 – 2014/05

Çevre Denetimi Yönetmeliği

RG:21.11.2008 - 27061

Atık Yönetimi Yönetmeliği

RG: 02.04.2015 – 29314

  1. İlgili Dosyalar