Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | TKHK
  • Yalın Stok Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Çalışmaları Için Ümraniye E.A.H Ziyaret Edildi
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (05.07.2017 Tarihli ve 30115 Sayılı Resmi Gazete ile 08.06.2017 Tarihli ve 30090 Sayılı Resmi Gazete)
  • Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Finansal Analiz Değerlendirmesi
  • Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Finansal Analiz Değerlendirme Toplantısı
  • Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında
  • İlaç Bilgi Kaynağı Eğitimi ve Yılın Hastane Eczacısı Seçim Sonuçları
  • Kurumumuz ile Milli Reasürans T.A.Ş. Arasında İmzalanan Protokol Hakkında
  • Isparta Şehir Hastanesi ve Antalya Genel Sekreterliği Hizmet Binası Ziyareti
  • Burdur Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Finansal Analiz Değerlendirmesi
  • Ahıska Türklerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında
  • 2016 Yılı Laboratuvar Hizmetleri ve Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri Analizi
  • Hastane Eczacılığında Klinik Nütrisyon Eğitimi ve LLL Kursu Düzenlendi
  • Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
  • İlave Ücret Alınmaması Hakkında
  • Yalın Stok Yönetim Kavramları Eğitimi Düzenlendi
  • 2016 Yılı Karşılaştırmalı Risk Analizi
  • II.Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetim Kongresi 08-10 Aralık 2016 Tarihinde Antalya İlinde Düzenlendi.
  • MKYS Zimmet Android Mobil Uygulama Kılavuzu
  • MKYS Biyomedikal Cihaz Android Mobil Uygulama Kılavuzu
  • Terör Nedeniyle Zarar Gören Kişilerin Tedavi Giderleri
  • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş-İzin Alınması
  • Kamu İhale Mevzuatı Kitapçığı
  • TSK ve Milli Savunma Bakanlığı ile Lojistik İşbirliği Protokolü
  • Genelgeler ve Genel Yazılar Kitapçığı (2012-2013-2014)
  • 2015 Yılı Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı
  • Sağlık Hizmetleri Güncel Fiyat Tarifeleri
  • Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi
  • Geçici Koruma Altına Alınan Yabancılara Sunulan Sağlık Hizmetleri
  • Faturalandırma Algoritmaları
  • Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri
  • Bütçe Genelgesi (2016 Yılı)

  Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

  Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe

  Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri

  Merkezi Satınalma

  Satın Alma İşlemleri

  Sağlık Sigortası ve Faturalandırma

  Sağlık Sigortası, Faturalandırma ve Mali Analiz İşlemleri

  Stok Takip ve Analiz

  Stok Takip ve Analiz İşlemleri

  Tedarik Yöntemleri

  Tedarik Yöntemleri ve Düzenleme İşlemleri

  Stratejik Faaliyetler

  Stratejik Faaliyet İle İlgili İşlemler

  Faaliyetlerimiz

  © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. - Tüm Hakları Saklıdır.