Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerinde4ki Tıbbi Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge

 Konuya ilişkin 2014/22 sayılı Genelgeye aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

  1. Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki Tıbbi Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge İndir

    Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği İndir