Görev Tanımları

 

MÜŞTEREK SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

 

  • Sağlık kuruluşları bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri, Toplum Temelli Ruh Sağlığı hizmetleri, Palyatif Bakım Hizmetleri, Obezite, AMATEM gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin, planlamalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Hizmetin yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak ve işbirliği yapmak.
   Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

 

 

BİRİMLERİN GÖREV TANIMLARI

 

 

1- Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Birimi:

1.1.  Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler,

1.2.  Palyatif Bakım Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler,

1.3.  Kanser kayıtçılığı ile ilgili iş ve işlemler,

1.4.  KETEM koordinasyonu,

1.5.  Daire Başkanının verdiği diğer görevler.

 

2-Ruh Sağlığı Birimi:

2.1.Toplum Temelli Ruh Sağlığı (TRSM ve genel psikiyatri) ile ilgili iş ve işlemler,

2.2. AMATEM, ÇEMATEM ve denetimli serbestlik kapsamındaki hizmetler ile ilgili iş ve işlemler,

2.3.Çocuk psikiyatrisi, ÇİM ve Otizim Merkezi ile ilgili iş ve işlemler,

2.4. Adli psikiyatri,

2.5.Daire Başkanının verdiği diğer görevler.

 

3-Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalık Programları Birimi:

3.1.Diyabet, Obezite ve diğer Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kontrol Programları ile ilgili iş ve işlemler,

3.2.Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları ile ilgili iş ve işlemler,

3.3.Anne ve Bebek Sağlığı Kontrol Programları ile ilgili iş ve işlemler,

3.4.Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili iş ve işlemler,

3.5.Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları ile ilgili iş ve işlemler,

3.6.Daire Başkanının verdiği diğer görevler.

 

4-Koordinasyon Birimi

4.1.Birimler arası koordinasyon gerektiren iş ve işlemler,

4.2.Daire içi ve daire ile ilgili iş ve işlemler,

4.3.Web sitesi ile ilgili iş ve işlemler,

4.4.Daire Başkanının verdiği diğer görevler.