Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Proğramları Birimi


  • Diyabet, Obezite
        İletişim:1530-1573
  • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kontrol Programları
        İletişim:1530-1573
  • Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları, Anne ve Bebek Sağlığı Kontrol Programları
        İletişim:1526
  • Akılcı İlaç Kullanımı
        İletişim:1526
  •  Geleneksel ve Tamamlayıcı  Tıp Uygulamaları
         İletişim:1542