Onkoloji ve ROP Hizmetleri Birimi

Görevi:

-Kuruma bağlı sağlık tesislerindeki Onkoloji ve ROP hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesinin sağlanmasına yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi.

-Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.