KVC, El Cerrahisi, Özellikli Tedavi Üniteleri Birimi

Görevi:

-Kuruma bağlı sağlık tesislerindeki KVC,  Özellikli Tedavi Üniteleri  ve El Cerrahisi hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesine yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi.

-Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.