Kurumsal

Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Görev Tanımı:

1)Sağlık kuruluşları bünyesindeki yoğun bakım, perinatal bakım, prematüre retinopati tanı ve tedavisi, replantasyon, onkoloji, yanık, kardiyovasküler cerrahi, organ, doku ve hücre nakli gibi özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerini kurmak ve işletilmesini sağlamak.

2)Hastaneler bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek, tescil iş ve işlemlerini yürütmek.

3)Hizmet birimlerinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler ve eğitimler yapmak.

4)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.