Daire Başkanlığı Görev Tanımı

Özellikli Sağlık Hizmetleri ve Proje Daire Başkanlığı Görev Tanımı:

1)Sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım, perinatal bakım, prematüre retinopati tanı ve tedavisi, replantasyon, onkoloji, yanık, kardiyovasküler cerrahi, organ, doku ve hücre nakli gibi özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerini kurmak, tescil iş ve işlemlerini yürütmek ve işletilmesini sağlamak.

2)Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel temini konusundaki   çalışmalara destek vermek.

3)Özellikli hizmet birimlerinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler ve eğitimler yapmak.

4)Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve diğer dış kaynaklı projeleri Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütmek, ilgili birimlere destek ve danışmanlık hizmeti vermek.

5)Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen projelere ve faaliyetlere katılımı sağlamak, iş birliği yapmak ve projelerin yürütülmesiyle ilgili teknik destek vermek.

6)Yeni projeler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

7)Projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanmasını takip etmek, gerekli desteği sağlamak.

8)Projelerle ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, konferans ve eğitim programları düzenlemek.

9)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.