Özellikli Hizmetler

TKHK Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı çalışmaları kapsamında “Yoğun Bakım, Perinatal Bakım, İnme, Nöromüsküler Hastalıklar, Prematüre Retinopati Tanı ve Tedavisi, Replantasyon, Onkoloji, Yanık, Kalp Merkezi, Organ, Doku ve Hücre Nakli, Diyaliz, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Genetik, El Cerrahisi” gibi özellikli hizmet birimlerine ilişkin tablolar oluşturulmuştur.

Genel Sekreterliğinize bağlı sağlık tesisleri bünyesinde bulunan tüm özellikli hizmet birimleri ile ilgili 2016 yılı ikinci dört aylık (Mayıs, Haziran, Temmuz,Ağustos) verilerin 07.09.2016 tarihi Çarşamba gününe kadar web sayfasındaki formata uygun olarak ivedilikle doldurulması, ozelliklihizmetlertkhk@gmail.com adresine ve resmi yazıyla Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

 

(NOT: Verilerin “Calibri 11 p” ve büyük harflerle yazılması, formatın bozulmaması ve verilerin eksiksiz doldurulması rica olunur.)

 

  1. Özellikli Hizmetler Üst Yazı İndir

    Özellikli Hizmetler 1 İndir

    Özellikli Hizmetler 2 İndir

    Özellikli Hizmetler 3 İndir