Proje Yönetim Birimi

Görevi:

-Avrupa Birliği ve diğer dış kaynaklı projeleri Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütmek, ilgili birimlere destek ve danışmanlık hizmeti vermek.

-Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen projelere ve faaliyetlere katılımı sağlamak, işbirliği yapmak ve projelerin yürütülmesiyle ilgili teknik destek vermek.

-Yeni projeler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

-Projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanmasını takip etmek, gerekli desteği sağlamak.

-Projelerle ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, konferans ve eğitim programları düzenlemek.

-Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.