Proje Yönetimi Eğitimi

Kurumumuz Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Uluslararası İlişkiler ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme ve Uygulama Araştırma Merkezi işbirliği ile 07-10 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya’da “Temel Proje Yönetimi Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Dünya Bankası’nca finanse edilen Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi kapsamında düzenlenen eğitime Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nden 43 ve merkez teşkilattan 17 personel olmak üzere toplam 59 kişi katılmıştır.

4 günlük seminer ve atölye çalışmasından oluşan eğitim ile; öncelikle fon kaynağı bulma, proje fikri geliştirme, proje hazırlama ve uygulama evrelerini kapsayan Genel Proje Döngüsü Yönetimi ve Bütçeleme teknikleri anlatılmıştır. Atölye çalışmaları ile katılımcıların proje uygulama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.