Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Dünya Bankası’nca finanse edilen Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi’nin Kurumumuzca yürütülen faaliyetleri kapsamında; TKHK-Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı, Uluslararası İlişkiler ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda 24-29 Kasım 2014 tarihleri arasında “Temel Proje Yönetimi Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Antalya Belek Sentido Zeynep Resort otelde gerçekleştirilen eğitime toplam 60 kişi katılmıştır. (Eğitime alfabetik sıraya göre ilk 46 Genel Sekreterlik dahil edilmiş olup, 2015 yılı içerisinde diğer 42 Genel Sekreterlik için planlama yapılmıştır.)