Daire Başkanlığımız

 

       

Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı’nın Görevleri

1) Birliklerin kurulması, faaliyet bölgelerinin belirlenmesi işlemlerini yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

2) Birliklerin genel politika, hedef ve stratejiler doğrultusunda yönetilmesini ve işletilmesini sağlamak.

3) Hastanelerin açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi, kapatılması, isim değişikliği ve benzeri işlemleri yürütmek.

4) Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

5) Birliklerin ve hastanelerin grubunu tayin etmek ve grup değişikliği işlemlerini yürütmek.

6) Hastanelerin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.

7) Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak.

8) Ağız ve diş sağlığı hizmet birimleri için standart oluşturmak ve bu birimlerin standartlara uygun olarak kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.

9) Ağız ve diş sağlığı hizmet birimlerinin açılması, birleştirilmesi, ayrılması, faaliyete geçme sürecinin takibi, nakli, kapatılması, isim değişikliği, kapasite artırımı/azaltılmasına yönelik taleplerin ve projelerin değerlendirmesi ve benzeri işlemleri yürütmek, bu birimlerde çalışan personele yönelik düzenlemeler yapmak.

10) Ağız diş sağlığı hizmeti ile ilgili birimlerin çalışmalarını izlemek, incelemek, değerlendirmek, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

11) Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

12) Özellikli planlama gerektiren hizmet birimleri dışındaki diğer birimleri kurmak, tescil iş ve işlemlerini yürütmek.

13) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.