Hastane Hizmetleri Birimi

Hastane Hizmetleri Birimi

1) Birliklerin kurulması, faaliyet bölgelerinin belirlenmesi işlemlerini yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

2) Birliklerin genel politika, hedef ve stratejiler doğrultusunda yönetilmesini ve işletilmesini sağlamak.

3) Hastanelerin açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi, kapatılması, isim değişikliği ve benzeri işlemleri yürütmek.

4) Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

5) Birliklerin ve hastanelerin grubunu tayin etmek ve grup değişikliği işlemlerini yürütmek.

6) Hastanelerin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.

7) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.