Aday Memur Eğitim Dokümanları

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde görev yapan aday memurların eğitimlerinin, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) ile uygulanacağı 08.11.2016 tarihli ve E.4436 sayılı yazımız ile bildirilmiştir.

Anılan eğitimlerin sonrasında personelin aday memur eğitimini alıp almadığının takibine yönelik işlemler, sınav işlemleri de dahil olmak üzere diğer işlemlerin yürütülmesi, yine İl sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Genel Sekreterliklerin işbirliği ile gerçekleştirilecektir. 

İstanbul Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreterliğinin katkılarıyla hazırlanan ve USES'e yüklenen "Aday Memur Eğitim Dokümanları" ekte yer almaktadır.

Söz konusu eğitimleri tamamlayan aday memurların listesi Kurumumuz tarafından Genel Sekreterliklere ve İl Sağlık Müdürlüklerine iletilecektir. 

Bu bağlamda eğitimi başarı ile tamamlayan personele bu dokümanlardan yararlanılarak "Aday Memur Sınav Soruları" İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda ve Genel Sekreterliklerin işbirliği ile hazırlanacaktır. 

  1. İlgili Dosyalar