Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Eğitim Dokümanı

669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Askeri Hastaneler Bakanlığımıza devredilmiştir. Askeri hastanelerin Bakanlığımıza devredilmesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, öğrencileri ve bunların adayları ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşların görevlerine uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla muayene ve sağlık raporu işlemleri, Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisleri tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu muayene işlemleri ve sağlık raporları; 11.11.2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre düzenlenecektir. 

Muayene işlemleri ve sağlık raporlarının düzenlenmesinde özellikle mevzuat farkındalığının oluşturulması, rapor düzenlemekle yetkili sağlık tesislerimizin hangilerinin olduğu ve var olan rapor formatının nasıl tanzim edileceğine ilişkin hazırlanan eğitim dokumanı ekte yer almaktadır.

20.01.2017 tarihine kadar Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Eğitimlerinin düzenlenmesi ve Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığına raporlanması gerekmektedir. 

Not: Sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık tesislerinin listesi güncellenmiş olup ekte yer almaktadır. Bu listenin dikkate alınması gerekmektedir. 

  1. İlgili Dosyalar