2016 Yılı Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Adaylardan Mülakata Girmeye Hak Kazananların Listesi

1 Şubat 1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde Bakanlığımıza ve Bağlı Kuruluşlarımıza 2016 mali yılı içinde tahsis edilen kontenjanlara ilişkin yurt dışına gönderilecek adayların tespit edilmesi amacıyla 13 Ekim 2016 tarihinde saat 10.00’da Bakanlığımız A Blok Müsteşarlık Toplantı Salonunda yapılacak Mülakat Sınavına katılması uygun görülen adayların  listesi ekte yer almaktadır. 

Konu ile ilgili bilgi için;  Sinem SADAK  

İletişim:  705 23 70

  1. Mülakata Girmeye Hak Kazananların Listesi İndir