Sertifikalı Eğitim Programları İnsan Gücü Tespiti

Sağlık alanında ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve sertifikalı eğitimlerdeki farklı uygulamaları önlemek, eğitimlere belirli bir standart getirmek amacıyla yürürlüğe giren 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümlerine istinaden, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sertifikalı eğitim alanlarının belirlenmesi ve müfredatlarının oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. 

Yürütülen çalışmalar neticesinde sertifikalı eğitim alanı olması kararlaştırılan 20 alandan 12’sinin müfredat çalışmaları tamamlanarak yayınlanmıştır. Standartları yayınlanan sertifikalı eğitim programlarında eğitim uygulama yetkisi almak için kurum ve kuruluşlar Başkanlığımıza başvurmakta, yapılan inceleme ve denetimler sonucu talep eden bu kurum ve kuruluşlara eğitim programı uygulama yetkisi verilmektedir.

Yayınlanmış olan standartlardan; “Yoğun Bakım Hemşireliği, Nütrisyon Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği, Palyatif Bakım Hemşireliği ile Acil Bakım Hemşireliği” sertifikalı eğitim programları alanlarında, sağlık tesislerinin eğitim merkezi olma başvuruları değerlendirilmiş, eğitim merkezi olma şartlarını taşıyanlar yetkilendirilmiş ve eğitimler başlatılmıştır.

Standartlara uygun olduğu tespit edilen ve sertifikalı eğitim uygulama yetkisi verilen kurum ve kuruluşlar Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda sertifika programları düzenlemekte, özellikli ünitelerde çalışan personel sertifikalandırılmaktadır. 

Sertifikalı eğitimlerde etkin, nitelikli ve ihtiyaca matuf planlamaların yapılması gelinen aşamada insan gücü planlaması bakımından oldukça önemlidir. Bu bağlamda "Sertifikalı Eğitim Programları İnsan Gücü Tespiti" çalışması yapılmış olup var olan ve  ihtiyaç duyulan sertifikalı personel sayıları ekteki tabloda yer almaktadır. 

  1. Sertifikalı Eğitim Programları İnsan Gücü Tespit Çalışması İndir