Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel Hakkında Duyuru

1 Şubat 1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Yönetmeliği” çerçevesinde 2016 yılı için Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatına 30 kişilik kontenjan tanınmıştır. 

Müracaatların en geç 30 Eylül 2016 tarihine kadar Kurumumuz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. 

2016 Yılında Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel İle İlgili Usul ve Esaslar,  Konu ve Kontenjan Listesi ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. 

Başvuru Formu 2 taraflıdır. Hem ön yüz, hem de arka yüzün BİLGİSAYAR ORTAMINDA doldurulması gerekmektedir. 

İstenilen belgeleri eksik olan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatında yer alan personelin başvuruları kabul edilecek olup, geçici görevlendirme suretiyle Kurumumuzda görev yürütmekte olan personelin, kadrosunun bulunduğu kuruma tahsis edilen kontenjanlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

İletişim:

Eğitim, Ar-Ge Daire Başkanlığı

Sinem SADAK

Tel:705 23 90, sinem.sadak@saglik.gov.tr

  1. Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel İle İlgili Usul ve Esaslar İndir

    Konu ve Kontenjan Listesi İndir

    Bilgi Formu İndir