Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri

Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları doğrultusunda, ilgili alanda sertifikalı eğitim uygulama yetkisi alan sağlık tesisleri;

1- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 

3- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

4- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

5- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

6- Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

7- Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8- Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

9- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

10- İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

11-  Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

12-  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

13- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

14- Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi