Sertifikalı Eğitim Programları Başvuru, Uygulama ve Denetim Rehberi

Kurumumuz tarafından yürütülen sertifikalı eğitim programlarında; eğitim yetkisi, eğitim programına başvuru ve katılma, program sorumlusu ile tescil ve denklik işlemleri hususlarında açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  Bu itibarla “Sertifikalı Eğitim Programları Başvuru, Uygulama ve Denetim Rehberi” hazırlanmış olup ekte yer almaktadır. 

Rehberin İlinizdeki sağlık tesislerine duyurulması ile eğitim programlarına ilişkin faaliyetlerin “Sertifikalı Eğitim Programları Başvuru, Uygulama ve Denetim Rehberi” doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

 1. Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru, Uygulama ve Denetim Rehberi İndir

  EK-1 Sertifikalı Alan Talebi Başvuru Formu İndir

  EK-2 Sertifikalı Programlar İçin Başvuru Formu İndir

  EK-3 Sertifikalı Eğitim Programı Kursiyer Başvuru Ve Değerlendirme Listesi İndir

  EK-4 Kursiyer Listesi İndir

  EK-5 Sertifika Örneği İndir

  Üst Yazı İndir