Stoma ve Yara Bakımı Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri

Stoma ve Yara Bakımı Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi almak için yapılan başvurular Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standartları doğrultusunda incelenmiş ve aşağıda yer alan sağlık tesislerine "Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi” verilmiştir; 


1- Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim Merkezi (SANERC)