TUBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi

Kurumumuz Eğitim, Ar-Ge Daire Başkanlığı ve İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ortaklığında, 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına yönelik açılan çağrılara başvurmak isteyen araştırmacıların proje önerilerini hazırlama ve sunma süreçlerinde profesyonel anlamda desteklemek amacıyla “TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi”nin yapılması planlanmıştır.

Söz konusu eğitim 10-11 Mart 2016 tarihinde 2 farklı gruba 1 gün şeklinde gerçekleşecek olup, eğitime İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği ve bağlı sağlık tesislerinde çalışan araştırmacılarımız başvurabilecektir.

Eğitim etkinliğinin nihai hedefi, nicelik ve nitelik olarak Ar-Ge projelerini arttırma kapsamında, proje yürütme potansiyeli yüksek araştırmacılarımıza projelerinin yazım aşamasında profesyonel destek vermek ve bağlı sağlık tesislerimizin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini geliştirmektir. 

İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir illeri Genel Sekreterlikleri ve bağlı sağlık tesislerinde çalışan, Ar-Ge projelerine ilgisi olan personelin, aşağıdaki linkte yer alan Formu ve Anketi doldurarak en geç 02.03.2016 tarihine kadar proje1003@gmail.com adresine ve yazı ile İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine başvurması gerekmekte olup, eğitime katılımı uygun bulunan kişilere ayrıca bilgi verilecektir.

Başvuru Formu ve Anket İçin http://www.ikkh.gov.tr/Duyurular.php?id=212