Sağlık Alanı Ar-Ge, Proje Hazırlama-Yönetme ve Uygulama Eğitimi Projesi

Ankara Üçüncü Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Kurumumuz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı danışmanlığında hazırlanan ve Ankara Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programına sunulan TR51/15/TD/0062 nolu “Sağlık Alanı Ar-Ge, Proje Hazırlama-Yönetme Ve Uygulama Eğitimi” projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje kapsamında, Ankara Üçüncü Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinin Ar-Ge Birimlerinde görev alan personel ile Ar-Ge Projesi hazırlayan-yürüten ve klinik araştırmalarla ilgili çalışmalar yapan, alanında uzman 30 personele 5 günlük “Sağlık Alanı Ar-Ge, Proje Hazırlama-Yönetme Ve Uygulama Eğitimi” verilecektir.

Söz konusu eğitim programı ile personelin klinik araştırmalar ve Ar-Ge konusundaki bilgi dağarcığının artırılması, projelerin hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi süreçlerinde ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin kazandırılması ile yürütülen ve yürütülecek olan Ar-Ge ve Proje çalışmalarının daha etkin ve verimli olması hedeflenmiştir.