Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarının Revize Edilmesi

04 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında daha önce sertifikalı eğitim alanı ve standardı belirlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının 01/07/2014 tarihli ve 13718 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren standartları ihtiyaca binaen yeniden gözden geçirilmiş ve revize edilmiştir.

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının  yeniden gözden geçirilerek revize edilen standartları Bakanlık Makamının 17/11/2015 tarihli ve 994 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının revize edilmiş yeni standartları ekte yer almaktadır. 

  1. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları İndir