Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri

Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi almak için yapılan başvurular Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standartları doğrultusunda incelenmekte ve uygulama yetkisi verilmektedir.

Bu kapsamda “Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi” verilen sağlık tesisleri;

1- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

2- Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3-Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

5- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6- Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi