Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Eğitim ve İdari Sorumlularının Yetki ve Görevlerine İlişkin Yönerge yürürlülüğe konulmuştur.

      Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Eğitim ve İdari Sorumlularının görev ve yetkilerine İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir. 

  1. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Eğitim ve İdari Sorumlularının Tanımı ve Görevlerine Dair Yönerge İndir