Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi almak için yapılan başvurular Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standartları doğrultusunda incelenmiş ve aşağıda yer alan sağlık tesislerine "Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi” verilmiştir; 

 

1- Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2- Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 

3- Balıkesir Devlet Hastanesi 

4- Keçiören  Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5- Bağcılar  Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7- Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD)

8- Üsküdar Devlet Hastanesi

9- Aydın Atatürk Devlet Hastanesi