Kılavuzlar

Klinik Araştırmalar Hakkında Kılavuzlar;

 1. Advers Olay Reaksiyon Raporlarının Toplanmasına İlişkin Kılavuz İndir

  Bağımsız Veri İzleme Komitelerine İlişkin Kılavuz İndir

  Eğitim Programlama ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu İndir

  Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu İndir

  İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinin İyi Klinik Uygulamalarına Yönelik İlke ve Esaslara Yönelik Kılavuz İndir

  İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu İndir

  Klinik Araştırmalarda Arşivleme İlkeleri Kılavuzu İndir

  Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz İndir

  Klinik Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Ürünlerinin Depolanması ve Dağıtılmasına İlişkin Kılavuz İndir

  Klinik Araştırmalarda Merkez Organizasyon Esaslarına İlişkin Kılavuz İndir

  Klinik Araştırmalarda Yapılacak Olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz İndir

  Pediatrik Popülasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz İndir