Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri Çalıştay Raporu

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve araştırmaya yönelik uygulamaların arttırılması ile teşvik edilmesi, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini merkez ve taşra teşkilatında geliştirerek, sağlık alanında daha güçlü araştırma ve insan gücü kapasitesi oluşturmak amacıyla Kurumumuz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Ankara’da 7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde 2 günlük  “Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ar-Ge Yapılanma Süreci Çalıştayı”  konulu bir toplantı düzenlenmiştir.  

Söz konusu Çalıştay da tespit edilen sorunlar, bunlara yönelik belirlenen çözüm önerileri ve hedefleri içeren çalıştay rapor hazırlanmış olup ekte yer almaktadır. 

  1. Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri Çalıştay Raporu İndir