Kurumumuz Tarafından Yürütülen Sertifikalı Eğitim Programları

Standart Çalışmaları Tamamlanan ve Yayınlanan Sertifikalı Eğitim Programları
 1. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 2. 2.Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 3. 3.Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 4. 4.Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 5. 5.Diyabet Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 6. 6.Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 7. 7.Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 8. 8.Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 9. Klinik Kodlama Değerlendirme Sertifikalı Eğitim Programı
 10. Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 
 11. Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikalı Eğitim Programı
 12. Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı
 13. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 14. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 15. Öfke Kontrol Teknikleri uygulayıcısı Sertifikalı Eğitim Programı
 16. Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı
 17. Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı
 18. Çocuk Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Standart Çalışmaları Devam Eden Sertifikalı Eğitim Programları
 1. 1.Rehabilitaston Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 2. 2.Yanık Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 3. 3.Sterilizasyon Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı 
 4. 4.Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Sertifikalı Eğitim Programı
 5. 5.Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitimi Sertifikalı Eğitim Programı
 6. Madde Bağımlılığı Tedavi Birimlerinde Görev Alan Personel Sertifikalı Eğitim Programı