Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | TKHK
  • KPSS 2015-3 sonucunda Kurumumuza Bağlı Hastanelere Yerleşen Adayların Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru
  • KPSS 2015-3 Sonucunda 4B Sözleşmeli Olarak Yerleşen Adaylardan İhbar Tazminatı Ödemek Zorunda Olanlar İle 18 Yaşından Küçük Adaylardan İstenen Kaza-i Rüşt Kararı Hakkında Duyuru
  • Yurt Dışında (Sudan-Somali) Görevlendirilmek İsteyen Uzman Tabipler İle İlgili Duyuru
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi (YENİ)
  • 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUN KAPSAMINDA 25 ARALIK 2014 TARİHİNDE AÇIKLANAN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZA YERLEŞTİRMESİ YAPILANLAR İLE İLGİLİ DUYURU
  • MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASINA İLİŞKİN BAKANLIĞIMIZIN 2015_3 SAYILI GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR
  • 4/B Sözleşmeli Personelin Ocak Dönemi Eş Durumu Kurası
  • 4/B Sözleşmeli Personelin Ocak Dönemi Eş Durumu Kurası
  • 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Hakkında
  • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleştirilmeleri Yapılanlar İle İlgili Duyuru
  • ÖSYM Tarafından EKPSS 2015 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kurumumuz Taşra Teşkilatına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru
  • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleştirilmeleri Yapılanlar İle İlgili Duyuru
  • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleştirilmeleri Yapılanlar İle İlgili Duyuru
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı
  • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanun Kapsamında Mayıs 2015 Tarihinde Açıklanan Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kurumumuza Yerleştirmesi Yapılanlar İle İlgili Duyuru

  Kurum Merkez ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığı

  3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleştirilmeleri Yapılanlar

  3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleştirilmeleri Hakkında

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

  Sözleşme Yapmaya Yetkili Makamlar

  Sözleşme Yapmaya Yetkili Makamlar

  Kamu Hastane Birlikleri Açıktan Istihdam

  Açıktan İstihdam Edilenlerden İstenen Belgeler

  4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Hakkında

  4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Hakkında

  4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Statüye Geçiş Rehberi

  4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Statüye Geçiş Rehberi

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi (Yeni)

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi (YENİ)

  Mal Bildirim Formu

  Mal Bildirim Formu

  Atama Başvuru Formu

  Atama Başvuru Formu

  657 Sayılı Dmk'nın 4/B ve 4924 Sayılı Kanuna Tabi Olan Personelin Sözleşme Yenileme Işlemleri

  657 Sayılı DMK'nın 4/B ve 4924 Sayılı Kanuna Tabi Olan Personelin Sözleşme Yenileme İşlemleri

  © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. - Tüm Hakları Saklıdır.