2016 Yılı Ağustos Ayı TİG Ödemeleri

2015 yılı Döner Sermaye ve Genel Bütçe ödeneklerinin dağılımı hususunda Başkanlık Makamından alınan 23.12.2014 tarihli ve 2014.5459.020/908 sayılı Makam Olur’un “Döner Sermaye Kaynaklarından” başlıklı A Maddesinin 4’üncü bendinde TİG verilerine göre tahsis edilecek toplam ödenek 2016 yılı Ağustos ayı için toplamda 300.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Kurumumuza bağlı toplam 685 (Ağız ve Diş sağlığı Merkezleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Hariç) hastaneden;

  • Ağustos 2016 dönemi için 653 hastane TİG Sistemine veri gönderirken 32 hastane sisteme yatan hasta verisi göndermemiştir. 653 hastanenin 646’sı TİG’e dayalı ödemeden hak elde ederken 7 hastane kriterleri yerine getirmediği için TİG’e dayalı ödemeden yararlanamamıştır. Yararlanamayan 1 hastane TSİM’e yatan hasta sayısını 0 girip TİG yatan hasta dosyası kodlamıştır. Diğer 6 hastanenin ise TSİM Yatan Hasta Sayısı ve TİG Yatan Hasta Sayısı arasında uyumsuzluk mevcuttur.

 Detay için Ek'teki dokümanı inceleyebilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter
  1. İlgili Dosyalar