Hasta Dosyalarının TİG’e Kayıt Zamanı Hakkında

Sağlık Uygulama Tebliğinin 5.2.1 Sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesi maddesinde (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/42134) belirtildiği üzere “sağlık tesisinin faturalamayı hasta bazında ilgili dönemde yapması gerektiği, herhangi bir nedenle döneminde faturalandırılamayan bir sağlık hizmeti olması halinde bu sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisindeki dönem sonlandırılmasına dâhil edileceği” bildirilmiştir.

Bu kapsamda Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin “Teşhis İlişkili Gruplar” sistemine dosya kayıtlarının; taburculuk tarihi itibari ile en geç 60 gün içerisinde yapılması gerektiği bildirilmişti.

Kurumumuz tarafından yapılan analizlerde bazı sağlık tesislerindeki kodlamaların bu hususa uymadığı görülmüştür. Söz konusu dosyalar ile elde edilen bağıl değerler TİG’e Dayalı Ödeme kapsamında değerlendirilmemektedir. Sağlık tesislerinin hak kaybı yaşamaması için sağlık tesisi ve genel sekreterlik bazında dosya kayıtlarının zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasının sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter