Klinik Kodlama Değerlendirme Birimi

Klinik Kodlama Değerlendirme Birimi Sorumlusu: Hemşire Özlem BULUT

Birim Görev Tanımları:

  • Klinik kodlama değerlendirmelerini, saha gözlemlerini ve veri doğrulama çalışmalarını yürütmek,
  • Klinik kodlama kalitesini arttırmak, doğru zamanında eksiksiz veri girişimini sağlamak,
  • Klinik kodlama değerlendirme alt yapısını oluşturmak,
  • Kurumun hizmet planlama, klinik istatistik ve epidemiyolojik çalışmaları ile verimlilik değerlendirmelerine katkı sağlamak,
  • Kurum Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.