Klinik Tanı ve Eğitim Birimi

Klinik Tanı ve Eğitim Birim Sorumlusu: Saadet TURHAL

Birim Görev Tanımları:

  • Kurumumuz bünyesinde klinik kodlamacı ve TİG saha gözlemcisi eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve koordine edilmesi işlemlerini yürütmek,
  • TİG ile ilgili eğitim, çalıştay, kongre ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve koordine etmek,
  • Sağlık hizmetlerinin ulusal ve uluslararası karşılaştırmasını yapmak,
  • Kurum Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter