Klinik Kodlama Değerlendirme Rehberi

Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen değerlendirme çalışmaları; merkezi, yerinde ve çapraz olarak yapılmaktadır. TİG sisteminin devamlılığında bu üç değerlendirme metodolojisi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda değerlendirme sürecine ışık tutacak, uygulama birliğini sağlayacak, değerlendirme sistematiğinin nasıl kurgulandığı gösterecek olan “Klinik Kodlama Değerlendirme Rehberi” hazırlanmıştır.  Hem merkezi hem de yerinde değerlendirme çalışmalarında klinik kodlamacının performansının ölçülmesi ve geliştirilmesine, eksik yönlerin belirlenmesine ve yerinde eğitim imkânının sağlanmasına fırsat verecek şekilde düzenlenerek değerlendirici, klinik kodlamacı ve ilgili tüm sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmuştur. 


Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter
  1. Klinik Kodlama Değerlendirme Rehberi İndir