TİG Yerinde Değerlendirme Çalışmaları

KLİNİK TANI VE MALİYET YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

YERİNDE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 

 

Bilindiği gibi 2015 yılı itibariyle Kurumumuza bağlı sağlık tesislerine TİG üzerinden hak edişler ödenmeye başlamıştır. 2015 yılı için global bütçenin %5’i olarak belirlenmiş olan bu pay, 2016 yılı için oranı artırılarak ödenmeye devam edecektir. Ayrıca Hastanelerin performans ve verimliliklerinin değerlendirilmesi ile ek ödeme çalışmalarında da TİG’e dayalı verilerin kullanılabilmesi için en önemli husus klinik verilerin doğruluğunun sağlanması ve sisteme eksiksiz, kurallarına uygun olarak aktarılması gerekmektedir.

Bu kapsamda “sahada TİG farkındalığının artırılması, klinik kodlama kalitesinin değerlendirilmesi, klinik kodlama kalitesini etkileyen faktörlerin tespiti, ödeme ve verimlilik çalışmalarında TİG’in kullanılması, yerinde eğitim imkânının sağlanması ve TİG  çalışmalarıyla ilgili eksiklik ve problemlerinin tespiti ile klinik  kodlamada ortak bir dil kullanımının sağlanması” amacıyla, Başkanlığımızca merkezi ve yerinde  değerlendirme çalışmalarımız başlatılmıştır.

09 -12 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne (KHBGS) bağlı hastanelerin değerlendirilmesi ile başlayan yerinde değerlendirme çalışmalarımız, 02-07 Ağustos 2015 tarihlerinde Adana KHBGS, Amasya KHBGS, Mersin KHBGS, Bursa KHBGS, Yalova KHBGS, Kilis KHBGS, Gaziantep KHBGS, Samsun KHBGS bağlı belirlenen hastanelerde gerçekleştirilmiştir. 

Daire Başkanlığımız tarafından; Kurumumuz 14/08/2015 tarih ve 77547869/020/68  sayılı makam oluruna istinaden 2015 yılı içerisinde ek’li listede yer alan illerde yerinde değerlendirme faaliyetlerimiz devam edecektir.

Değerlendirmeye ilişkin makam onayı ile yerinde değerlendirme çalışmalarına yönelik hazırlanmış olan takvim ekte yer almaktadır.

Bundan sonraki dönemlerde de doğru ve eksiksiz veri akışının sağlanmasına yönelik eğitimlerimiz ve değerlendirme faaliyetlerimiz başta olmak üzere, TİG ile ilgili tüm çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecektir.

 

  1. İlgili Dosyalar